Månedlige arkiver: februar 2018

Jeg har skrevet en ny bok

D57850753447239d6c4c11694323eacc0e5e500a4ffb868de473be3d0enne uka kommer jeg med boka «Foreningen Skuld – Norges første bøllekurs». Bokas gis ut av Nasjonalbiblioteket i deres nye bokserie «Kvinnekamp».

Om boka:

I en tid da flere mente at kvinnen skulle være husets engel, satte seks unge pionerer i gang et dristig prosjekt: Høsten 1883 dannet Marie Holst, Anna Bugge, Laura Rømcke, Minda Ramm, Betzy Børresen og Cecilie Thoresen foreningen Skuld, som kjempet for at kvinner skulle få rett til å utdanne seg, delta i offentlige debatter og stemme ved valg. Holdningen de ble møtt med fra omverdenen var at akademiske studier kunne skade deres nerver og hjerne – fra kirkelig hold ble den frigjorte kvinnen omtalt som «et vanskabt Misfoster».
Skulds medlemmer gjorde seg etter hvert bemerket på flere samfunnsområder: Cecilie Thoresen ble Norges første kvinnelige student, Marie Holst den tredje kvinnelige legen i landet, Anna Bugge jurist og Sveriges første kvinnelige diplomat, Minda Ramm forfatter og oversetter, mens Laura Rømcke var den første kvinnen som ble invitert til å ta ordet i en offentlig debatt i Norge. Betzy Børresen, senere Kjelsberg, viet et helt liv til kvinnesaken og kampen for å bedre fabrikkarbeidernes kår.
Illustrert med et rikt billedmateriale skildrer forfatter Marta Breen foreningens historie og medlemmenes livsløp, og hvordan seks unge kvinner ble del av en bevegelse som skulle forandre Norge for alltid.

Boka kan kjøpes her